RADIONAWIGACJA ŚRÓDOPERACYJNA

Sentinella - przed, śród i pooperacyjna diagnostyka węzła wartowniczego

Węzeł wartowniczy to pierwszy węzeł chłonny na drodze spływu chłonki z ogniska nowotworowego. Ponieważ przerzuty pojawiają się najpierw w węźle wartowniczym, ich określenie jest kluczowe w skutecznej terapii nowotworowej.
Sentinella jest unikalnym rozwiązaniem w śródoperacyjnej diagnostyce nowotworowej.
Cyfrowa gamma kamera śródoperacyjna ma zastosowania zarówno do diagnostyki in vivo i ex vivo węzła wartowniczego.
W wyniku podania radiofarmaceutyku do naczyń limfatycznych (np. technetu-99m, będącego źródłem promieniowania gamma), następuje scyntylacja w ogniskach nowotworowych, które są zobrazowane jako jasno świecące punkty na ekranie monitora. Sentinella, dzięki zastosowaniu m.in. innowacyjnego detektora monolitycznego, pozwala określić rozmiar, dokładne położenie zmiany nowotworowej (w modelu Horus z topografią anatomiczną), tak więc chirurg może z niebywałą precyzją dokonać resekcji, oszczędzając tym samym tkanki zdrowe. W związku z tym, że obrazowanie realizowane jest w czasie rzeczywistym, operator otrzymuje przejrzysty obraz miejsca przed, w trakcie i po resekcji pozwalając na bieżącą diagnozę swoich działań. Celem łatwego pozycjonowania, moduł gamma kamery umieszczony jest na ruchomym („pływającym”) ramieniu wyposażonym w hamulec elektromagnetyczny. W połączeniu z rozdzielczością, która pozwala na lokalizację ukrytych przerzutów (już od 1.6mm), system otwiera nowe możliwości w diagnostyce węzła wartowniczego w takich chorobach nowotworowych jak:

• Nowotwór piersi
• Nowotwór prostaty
• Nowotwór nerki
• Nowotwór jądra
• Nowotwór pęcherza
• Nowotwór jelita grubego
• Nowotwór żołądka
• Nowotwór szyjki macicy
• Endometrioza
• Wiele innych

O FIRMIE / ABOUT      PRODUKTY      EDUKACJA      KONTAKTWolfmed Sp. z o. o. ul. Balicka 77
30-149 Kraków

(12) 636 69 86
info@wolfmed.pl
design by pudlowski.net