PUPILOMETRIA

Neurolight

Jest urządzeniem, które w resuscytacji oraz intensywnej terapii zastępuje klasyczne badanie odruchu źrenicznego (PLR – Pupillary Light Reflex) . Bezprzewodowy, kompaktowy monitor, wyposażony w muszlę oczną, oferuje niespotykaną dokładność oraz powtarzalność pomiarów, która jest uniezależniona od warunków otoczenia i innych czynników. Wszystkie wyniki prezentowane są na przejrzystym, kolorowym, dotykowym ekranie LCD TFT. Wysoka dokładność Neurolight pozwala wykryć reaktywność źrenicy tam gdzie kończą się możliwości tradycyjnych badań. Na szczególną uwagę zasługuje możliwość pomiaru asymetrycznej reakcji źrenicznej na źródło światła, której badaniem klasycznym zmierzyć nie można. Ta funkcja ma kluczowe znaczenie w określeniu lateralizacji uszkodzenia mózgu podczas nabytych urazów. Ponadto w wyniku powtarzalnych pomiarów PLR, możemy łatwo i nieinwazyjnie określić poprawę lub pogorszenia stanu mózgu pacjenta. PLR jest również silnie związany z ciśnieniem wewnątrzczaszkowym. Neurolight umożliwia również przeprowadzenie zaawansowanych badań pupilometrycznych, mających fundamentalne znaczenie w ocenie stanu neurologicznego pacjenta.

 • PUBLIKACJE
 • Pupillary reactivity as an early indicator of increased intracranial pressure: The introduction of the Neurological Pupil index Chen
  JW, Gombart ZJ, Rogers S, Gardiner SK, Cecil S, Bullock RM. Surg Neurol Int. 2011;2:82. Epub 2011 Jun 21.

  Prognostic predictors of outcome in an operative series in traumatic brain injury
  Kuo JR, Lo CJ, Lu CL, Chio CC, Wang CC, Lin KC. J Formos Med Assoc. 2011 Apr;110(4):258-64.

  Infrared pupillometry. Basic principles and their application in the non-invasive monitoring of neurocritical patients
  Martínez-Ricarte F, Castro A, Poca MA, Sahuquillo J, Expósito L, Arribas M, Aparicio J.,  Neurologia. 2010 Nov 11.

  SRLF Janvier 2010 Intérêt de l'examen pupillaire automatisé en réanimation
  Hautin E, Cour M, Illinger J, Argaud L. Service de Réanimation Médicale, CHU de Lyon - Hôpital Edouard Herriot, Réanimation 2010 ; 19 Suppl. 1 : S41.

  SFAR 2010 Intérêt de la pupillométrie dans la surveillance du traumatisé crânien grave
  T. Gillart , R. Chabanne , F. Longeras , N. Eisenmann , N. Ait Ben Said , D. Guelon , J. J. Lemaire , P. Schoeffler Anesthesie reanimation & Service de Neurochirurgie, CHU GABRIEL MONTPIED, Clermont Ferrand, France

  Classification of a traumatic brain injury: the Glasgow Comascale is not enough
  Chieregato A, Martino C, Pransani V, Nori G, Russo E, Noto A, Simini B, Acta Anaesthesiol Scand. 2010 Apr 15.

  Survival of trauma patients with coma and bilateral fixed dilated pupils
  Chaudhuri K, Malham GM, Rosenfeld JV.,  Injury. 2009 Jan;40(1):28-32. Epub 2008 Dec 13.

  Clinical implications of quantitative infrared pupillometry in neurosurgical patients
  Fountas KN, Kapsalaki EZ, Machinis TG, Boev AN, Robinson JS, Troup EC,  Neurocrit Care. 2006;5(1):55-60.

  Pupil examination: validity and clinical utility of an automated pupillometer
  Meeker M, Du R, Bacchetti P, Privitera CM, Larson MD, Holland MC, Manley G.,  J Neurosci Nurs. 2005 Feb;37(1):34-40.

  Quantitative pupillometry, a new technology: normative data and preliminary observations in patients with acute head injury
  Taylor WR, Chen JW, Meltzer H, Gennarelli TA, Kelbch C, Knowlton S, Richardson J, Lutch MJ, Farin A, Hults KN, Marshall LF., note., J Neurosurg. 2003 Jan;98(1):205-13.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
O FIRMIE / ABOUT      PRODUKTY      EDUKACJA      KONTAKTWolfmed Sp. z o. o. ul. Balicka 77
30-149 Kraków

(12) 636 69 86
info@wolfmed.pl
design by pudlowski.net